Apply now »

Customer Quality Engineer

Job Number:  65287
Group:  Magna Electronics
Division:  Magna Electronics Slovakia
Job Type:  Permanent/Regular
Location: 

Kechnec, SK

Work Style: 

Magna

 

Job Number: 65287 
Group: Magna Electronics  
Division: Magna Electronics Slovakia 
Job Type: Permanent/Regular 
Location: KECHNEC 

 

Group Description

Magna’s ADAS technologies are shaping an autonomous future and improving lives.

Full autonomy is coming. But to create the technology which will bring it into view, you need the desire and ability to adapt complete ADAS systems or modular solutions to any vehicle, for any mobility need.

Magna’s electronics solutions connect OEMs to their customers with features that improve their lives. It’s our expertise across the entire vehicle, key strategic partnerships and culture of innovation that allow us to make our industry-leading technologies road-ready. And it is how we’ll continue to build a safer, smarter and more connected mobility experience for all people.

 

Zodpovednosti

 

Vypracovanie koncepcií kvality pre inovácie, zmeny a existujúcu výrobu

 • Analýza interných problémov kvality a zlyhaní u zákazníka.
 • Zodpovednosť za riadenie reklamácii od zákaznika
 • Vypracovanie požadovaných správ a dokumentácie.
 • Vypracovanie koncepcií a opatrení pre zabezpečenie zadaných štandardov kvality a ich odsúhlasenie v odborných oblastiach.
 • Vypracovanie systémov pre bezpečnosť pri ošetrení chýb.
 •  
 • Zavedenie a sledovanie procesov kvality

 • Zavedenie vyvinutých koncepcií a opatrení do praxe. Overenie účinnosti a prípadné zavedenie nápravných opatrení. Stanovenie skúšobnej metódy (napr. SPC, prísnosť skúšania, metóda merania, meracie prostriedky atď.).
 • Rozhodovanie o kvalite v hraničných a výnimočných prípadoch. Spustenie a sledovanie opatrení (napr. repasné akcie, zastavenie dodávok).
 • Príprava a vedenie rokovaní o kvalite.
 • Audit a starostlivosť o zákazníkov

 • Plánovanie, vykonávanie a dokumentácia interných a externých auditov.
 • Starostlivosť o zákazníkov v oblasti štandardov kvality a zabezpečenia kvality, vypracovávanie koncepcií. V prípade problémov kvality stanoviť opatrenia.

Požiadavky / Kvalifikácia

 • Univerzitné vzdelanie technického smeru (inžinierske)
 • 3-ročná prax v odbore
 • Anglický jazyk - aktívne (ústna a písomná forma)
 • Základné nástroje kvality (SPC, FMEA, 8D, PPAP)
 • Analytické schopnosti
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti
 • Základy manažérstva kvality

11--Quality F--Permanent/Regular 

Apply now »