Apply now »

Health and Safety Engineer (ME Slovakia)

Job Number:  19140
Group:  Magna Powertrain
Division:  TS - MAGNA PT s.r.o - Kechnec
Job Type:  Permanent/Regular
Location: 

Kechnec, SK

Group Introduction

 

Transforming mobility. Making automotive technology that is smarter, cleaner, safer and lighter. That’s what we’re passionate about at Magna Powertrain, and we do it by creating world-class powertrain systems. We are a premier supplier for the global automotive industry with full capabilities in design, development, testing and manufacturing of complex powertrain systems. Our name stands for quality, environmental consciousness, and safety. Innovation is what drives us and we drive innovation. Dream big and create the future of mobility at Magna Powertrain.

 

Key Responsibilities

 • Implementácia, dodržiavanie a rozvíjanie bezpečnostného manažmentu, procesov, právnych požiadaviek, zákonov a politiky spoločnosti.         
 • Zodpovednosť za činnosti súvisiace s protipožiarnou ochranou      
 • Vytváranie a aktualizovanie procesov, formulárov a pracovných inštrukcií                                      
 • Zabezpečovanie kontinuálneho zlepšovania procesov a ich implementácia v praxi                              
 • Tvorba, príprava a realizácia potrebných školení v súvislosti s BOZP a PO pre manažment, zamestnancov a dodávateľov.                
 • Pripomienkovanie projektov a poskytovanie stanoviska pre schvaľovanie strojov, strojných zariadení a chemických látok z hľadiska bezpečnosti.                              
 • Príprava a prezentovanie štatistík a prezentácii na pravidelných stretnutiach podľa potreby manažmentu  a závodu.                
 • Vykonávanie kontrol BOZP a PO podľa harmonogramu

Key Qualifications/Requirements

 • Univerzitné vzdelanie technického smeru (inžinierske)                               
 • Anglický jazyk - aktívne (ústna a písomná forma)
 • Znalosti v oblasti požiadaviek medzinárodných noriem: IATF 16949; OHSAS 18001; ISO 14001.
 • Interný audítor podľa OHSAS 18001.
 • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.     

Additional Information

Kontaktná osoba:

Justyna Dela-Krč, justyna.dela-krc@magna.com

 

Apply now »