ผลการค้นหาสำหรับ "clair".

ผลการค้นหาสำหรับ "clair". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จาก 13
รีเซ็ต
Paint Supervisor 2nd Shift
Paint Supervisor 2nd Shift St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 24 พ.ค. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Production Operator - OFF SHIFT
Production Operator - OFF SHIFT St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 26 พ.ค. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Assistant Materials Manager
Assistant Materials Manager St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 31 พ.ค. 2567
Cosma International Materials Management Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Weld Technician Maintenance - OFF SHIFT 1
Weld Technician Maintenance - OFF SHIFT 1 St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 31 พ.ค. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Production Team Leader - OFF SHIFTS
Production Team Leader - OFF SHIFTS St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 23 พ.ค. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Maintenance Technician - OFF SHIFT
Maintenance Technician - OFF SHIFT St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 3 มิ.ย. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Environmental, Health & Safety Supervisor
Environmental, Health & Safety Supervisor St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 5 มิ.ย. 2567
Cosma International Human Resources Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Material Handler 2nd & 3rd Shifts
Material Handler 2nd & 3rd Shifts St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 13 มิ.ย. 2567
Cosma International Materials Management Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Quality Weld Validation - Off Shift
Quality Weld Validation - Off Shift St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 13 มิ.ย. 2567
Cosma International Quality Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Production Manager
Production Manager St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 29 พ.ค. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Industry 4.0 IoT Developer
Industry 4.0 IoT Developer St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 14 มิ.ย. 2567
Cosma International Information Technology Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Materials Shift Supervisor 3rd Shift
Materials Shift Supervisor 3rd Shift St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 8 มิ.ย. 2567
Cosma International Materials Management Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079
Materials Shift Supervisor 2nd Shift
Materials Shift Supervisor 2nd Shift St. Clair, MICHIGAN, US, 48079 17 มิ.ย. 2567
Cosma International Materials Management Permanent/Regular St. Clair, MICHIGAN, US, 48079