ผลการค้นหาสำหรับ "AT".

ผลการค้นหาสำหรับ "AT". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 27 จาก 27
รีเซ็ต
R&D Power Electronics Engineer (m/w/x)
R&D Power Electronics Engineer (m/w/x) ST. Valentin, AT + อีก 2 แห่ง… 8 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Festanstellung ST. Valentin, AT + อีก 2 แห่ง…
R&D Power Electronics Engineer (f/m/x)
R&D Power Electronics Engineer (f/m/x) ST. Valentin, AT + อีก 2 แห่ง… 8 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Permanent/Regular ST. Valentin, AT + อีก 2 แห่ง…
Sr. Engineer, Battery Systems (m/f/d)
Sr. Engineer, Battery Systems (m/f/d) ST. Valentin, AT + อีก 1 แห่ง… 9 พ.ย. 2566
Magna Corporate Engineering Permanent/Regular ST. Valentin, AT + อีก 1 แห่ง…
Senior Engineer, Advanced Engineering - Power Electronics (m/f/d)
Senior Engineer, Advanced Engineering - Power Electronics (m/f/d) ST. Valentin, AT + อีก 1 แห่ง… 29 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Permanent/Regular ST. Valentin, AT + อีก 1 แห่ง…
Ferialpraktikum / Ferialarbeit bei Magna in St. Valentin für den Sommer 2024 Magna Powertrain Engineering Praktikant/Werkstudent ST. Valentin, AT
Bachelor-/Masterarbeit: Betriebsfestigkeitssimulation plasmanitrierter Bauteile Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten ST. Valentin, AT
Bachelor-/Masterarbeit: Erweiterung Submodelltechnik Dynamik Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten ST. Valentin, AT
Bachelor-/Masterarbeit: Anrisslebensdauer struktureller Klebverbindungen Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten ST. Valentin, AT
Master Thesis: Online-Junction-Temperature Estimation of Double-Side-Cooled SiC Power-Module Magna Powertrain Engineering Student ST. Valentin, AT
Werkstudent_in im Bereich Inverter Testing (m/w/x)
Werkstudent_in im Bereich Inverter Testing (m/w/x) ST. Valentin, AT 14 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Student ST. Valentin, AT
Werkstudent_in im Bereich Electronic Hardware Development (m/w/x) Magna Powertrain Engineering Student ST. Valentin, AT
Junior Sales Engineer KULI (m/w/d)
Junior Sales Engineer KULI (m/w/d) ST. Valentin, AT 17 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer ST. Valentin, AT
HiL-Testing Engineer (m/w/x)
HiL-Testing Engineer (m/w/x) ST. Valentin, AT 22 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Festanstellung ST. Valentin, AT
Entwicklungsingenieur Fahrzeugtechnik / Automotive (m/w/x) Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer ST. Valentin, AT
Bachelorarbeit: Aufbau eines thermischen Simulationsmodelles eines Hochvoltkabelstranges Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten ST. Valentin, AT
Embedded Software Engineer Basic Software(m/w/x)
Embedded Software Engineer Basic Software(m/w/x) ST. Valentin, AT 6 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Festanstellung ST. Valentin, AT
Bachelorarbeit: Aufbau eines thermischen Simulationsmodelles einer Power Distribution Unit Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten ST. Valentin, AT
Masterarbeit: Parameterautotuning einer Drehmomentenregelung für elektrische Maschinen Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten ST. Valentin, AT
Masterarbeit: Entwicklung eines Beobachters und einer Zustandsregelung für PMSMs Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten ST. Valentin, AT
Funktionsentwicklung Antriebssysteme (x/m/w)
Funktionsentwicklung Antriebssysteme (x/m/w) ST. Valentin, AT 28 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer ST. Valentin, AT
HiL-Environment Engineer (m/w/d)
HiL-Environment Engineer (m/w/d) ST. Valentin, AT 18 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Festanstellung ST. Valentin, AT
Serienmonteur_in (m/w/x)
Serienmonteur_in (m/w/x) ST. Valentin, AT 25 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Operations Werkvertrag/Leiharbeitnehmer ST. Valentin, AT
Buchhaltung (m/w/x)
Buchhaltung (m/w/x) ST. Valentin, AT 20 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Finance Werkvertrag/Leiharbeitnehmer ST. Valentin, AT
Initiativbewerbung am Standort St. Valentin 2023 (m/w/x) Magna Powertrain Engineering Festanstellung ST. Valentin, AT
Initiativbewerbung - Working Students 2023 (m/w/x)
Initiativbewerbung - Working Students 2023 (m/w/x) ST. Valentin, AT 24 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Student ST. Valentin, AT
Expert Power Module Manufacturing (m/w/x)
Expert Power Module Manufacturing (m/w/x) ST. Valentin, AT + อีก 2 แห่ง… 18 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Permanent/Regular ST. Valentin, AT + อีก 2 แห่ง…
Expert Power Module Design, Testing and Validation (m/w/x)
Expert Power Module Design, Testing and Validation (m/w/x) ST. Valentin, AT + อีก 2 แห่ง… 18 พ.ย. 2566
Magna Powertrain Engineering Permanent/Regular ST. Valentin, AT + อีก 2 แห่ง…