ผลการค้นหาสำหรับ "AT".

 
ผลการค้นหาสำหรับ "AT". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 51
รีเซ็ต
R & D Innovation E-Drive System Engineer (m/w/d)
R & D Innovation E-Drive System Engineer (m/w/d) Traiskirchen, Lower Austria, AT + อีก 1 แห่ง… 12 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Traiskirchen, Lower Austria, AT + อีก 1 แห่ง…
R & D Artificial Intelligence/Machine Learning Engineer (m/w/d)
R & D Artificial Intelligence/Machine Learning Engineer (m/w/d) Traiskirchen, Lower Austria, AT + อีก 1 แห่ง… 3 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Permanent/Regular Traiskirchen, Lower Austria, AT + อีก 1 แห่ง…
Application Service Owner - PTC Integrity (m/w/d)
Application Service Owner - PTC Integrity (m/w/d) Lannach, Styria, AT + อีก 2 แห่ง… 16 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Lannach, Styria, AT + อีก 2 แห่ง…
Functional Safety Engineer (m/w/d)
Functional Safety Engineer (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 19 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Permanent/Regular Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Engineer EMC Simulation (m/w/d)
Engineer EMC Simulation (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 30 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Permanent/Regular Sankt Valentin, Lower Austria, AT
System Architect (m/w/d)
System Architect (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 10 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Permanent/Regular Sankt Valentin, Lower Austria, AT
System Architekt Gesamtfahrzeug (m/w/d)
System Architekt Gesamtfahrzeug (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 19 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Functional Safety Engineer (m/w/d)
Functional Safety Engineer (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 19 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Anlagen- und Prozessplaner (m/w/d)
Anlagen- und Prozessplaner (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 19 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Operations Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Werkstudent im Bereich Finance & Accounting (m/w/d)
Werkstudent im Bereich Finance & Accounting (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 29 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Finance Praktikant/Werkstudent Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Embedded Software Engineer für eDrive Systeme (m/w/d)
Embedded Software Engineer für eDrive Systeme (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 29 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
System Architect (m/w/d)
System Architect (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 29 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
(Teil-)Projektleiter für Elektrische- und Hybrid-Antriebssysteme (m/w/d)
(Teil-)Projektleiter für Elektrische- und Hybrid-Antriebssysteme (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 28 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Funktionsentwickler Energiemanagement (m/w/d)
Funktionsentwickler Energiemanagement (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 24 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Software Engineer / Control Engineer für eDrive Systeme (m/w/d)
Software Engineer / Control Engineer für eDrive Systeme (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 24 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Hardware Architekt E-Mobility (m/w/d)
Hardware Architekt E-Mobility (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 24 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Test Manager eDrive Systems (m/w/d)
Test Manager eDrive Systems (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 24 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Elektronikentwickler für eDrive Systeme (m/w/d)
Elektronikentwickler für eDrive Systeme (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 29 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Engineer EMC Simulation (m/w/d)
Engineer EMC Simulation (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 30 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Leistungselektroniker E-Mobility (m/w/d)
Leistungselektroniker E-Mobility (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 30 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Masterarbeit: Regelung AC-Systemprüfstand
Masterarbeit: Regelung AC-Systemprüfstand Sankt Valentin, Lower Austria, AT 30 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Engineer Thermalmanagement (m/w/d)
Engineer Thermalmanagement (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 2 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Entwicklungsingenieur Fahrzeugtechnik / Automotive (m/w/d)
Entwicklungsingenieur Fahrzeugtechnik / Automotive (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 2 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
HiL-Test Engineer für eDrive Systeme (m/w/d)
HiL-Test Engineer für eDrive Systeme (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 2 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Initiativbewerbung am Standort St. Valentin (m/w/d)
Initiativbewerbung am Standort St. Valentin (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 29 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Bachelorarbeit: Entwicklung einer Bibliothek zur Verarbeitung und Erzeugung von xml-Dateien Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Prüfstandsmesstechniker eDrive (m/w/d)
Prüfstandsmesstechniker eDrive (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 23 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
System Architekt E-Mobility (m/w/d)
System Architekt E-Mobility (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 8 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Test Engineer Acoustics and Structural Dynamics (m/w/d)
Test Engineer Acoustics and Structural Dynamics (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 8 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Engineer Elektronik-Fertigung (m/w/d)
Engineer Elektronik-Fertigung (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 8 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Controller (m/w/d)
Controller (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 8 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Finance Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Functional Safety Manager (m/w/d)
Functional Safety Manager (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 8 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Werkstudent im Bereich Environmental & Durability eDrives (m/w/d)
Werkstudent im Bereich Environmental & Durability eDrives (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 9 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Praktikant/Werkstudent Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Project & Product Risk Manager (m/w/d)
Project & Product Risk Manager (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 10 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Quality Befristete Anstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Development Program - eDrive System (m/w/d)
Development Program - eDrive System (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 10 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Entwicklungsingenieur Funktion/Software (m/w/d)
Entwicklungsingenieur Funktion/Software (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 11 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Bachelorarbeit: Konzeptionierung & Erstellung eines num. Auswertetools zur Materialdatengenerierung Magna Powertrain Engineering Wissenschaftliche Abschlussarbeiten Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Testingenieur Umwelt- und Lebensdauerprüfung eDrive (m/w/d)
Testingenieur Umwelt- und Lebensdauerprüfung eDrive (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 13 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Entwicklungsingenieur eDrive System in der Vorentwicklung (m/w/d)
Entwicklungsingenieur eDrive System in der Vorentwicklung (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 26 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Advanced Engineering R&D eDrive E-Motor (w/m/d)
Advanced Engineering R&D eDrive E-Motor (w/m/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 26 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Serienmonteur (m/w/d)
Serienmonteur (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 13 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Operations Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Funktionsentwickler - Thermal Management (m/w/d)
Funktionsentwickler - Thermal Management (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 1 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Entwicklungsingenieur elektrische Antriebe (m/w/d)
Entwicklungsingenieur elektrische Antriebe (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 1 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Engineer Artificial Intelligence/Machine Learning (m/w/d)
Engineer Artificial Intelligence/Machine Learning (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 14 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Automotive Test Engineer (m/w/d)
Automotive Test Engineer (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 14 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Junior Software Sales Manager (m/w/d)
Junior Software Sales Manager (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 14 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Berechnungsingenieur Festigkeit (m/w/d)
Berechnungsingenieur Festigkeit (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 27 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Funktionsentwickler ADAS Systeme (m/w/d)
Funktionsentwickler ADAS Systeme (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 24 ก.ย. 2564
Magna Powertrain Engineering Werkvertrag/Leiharbeitnehmer Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Funktionsgruppenleiter Electromagnetic Compatibility (EMC) (m/w/d)
Funktionsgruppenleiter Electromagnetic Compatibility (EMC) (m/w/d) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 17 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Engineer - iALM (d/m/w)
Engineer - iALM (d/m/w) Sankt Valentin, Lower Austria, AT 15 ต.ค. 2564
Magna Powertrain Engineering Festanstellung Sankt Valentin, Lower Austria, AT
Manager E/E Architecture & Standardization (m/f/d)
Manager E/E Architecture & Standardization (m/f/d) Graz, Styria, AT + อีก 3 แห่ง… 5 ต.ค. 2564
Magna Corporate Engineering Festanstellung Graz, Styria, AT + อีก 3 แห่ง…