ผลการค้นหาสำหรับ "Georgia".

ผลการค้นหาสำหรับ "Georgia". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 23 จาก 23
รีเซ็ต
Paint Process Tech Assistant (2nd Shift)
Paint Process Tech Assistant (2nd Shift) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 1 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Materials Management Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Manufacturing Engineer
Manufacturing Engineer Carrollton, GEORGIA, US, 30117 1 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Production Supervisor (2nd Shift)
Production Supervisor (2nd Shift) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 1 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Molding Process Engineer
Molding Process Engineer Carrollton, GEORGIA, US, 30117 1 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Automation Engineer
Automation Engineer Carrollton, GEORGIA, US, 30117 1 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Tooling Coordinator
Tooling Coordinator Carrollton, GEORGIA, US, 30117 1 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Packaging Engineer
Packaging Engineer Carrollton, GEORGIA, US, 30117 9 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Quality Assurance Technician (2nd Shift)
Quality Assurance Technician (2nd Shift) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 9 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Quality Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Tooling Room Apprentice
Tooling Room Apprentice Carrollton, GEORGIA, US, 30117 9 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Operations Apprentice Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Automation Engineer
Automation Engineer Carrollton, GEORGIA, US, 30117 11 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Logistics Coordinator
Logistics Coordinator Carrollton, GEORGIA, US, 30117 16 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Materials Management Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
EHS Coordinator (2nd Shift)
EHS Coordinator (2nd Shift) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 13 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Human Resources Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
IMM Technical Supervisor
IMM Technical Supervisor Carrollton, GEORGIA, US, 30117 16 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Materials Management Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Mold Setter (2nd & 3rd Shift)
Mold Setter (2nd & 3rd Shift) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 22 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Inside Paint Team Member (2nd Shift)
Inside Paint Team Member (2nd Shift) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 1 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Materials Management Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Engineering Manager
Engineering Manager Carrollton, GEORGIA, US, 30117 20 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
IT MES Engineer (Contract)
IT MES Engineer (Contract) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 23 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Program Manager (XNF)
Program Manager (XNF) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 23 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Program/Launch Management Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Production Supervisor (2nd Shift)
Production Supervisor (2nd Shift) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 24 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Product Engineer
Product Engineer Carrollton, GEORGIA, US, 30117 28 เม.ย. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Program Manager
Program Manager Carrollton, GEORGIA, US, 30117 25 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Customer Quality Liaison (KIA)
Customer Quality Liaison (KIA) Carrollton, GEORGIA, US, 30117 25 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Quality Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117
Paint Process Engineer-3rd Shift
Paint Process Engineer-3rd Shift Carrollton, GEORGIA, US, 30117 25 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Carrollton, GEORGIA, US, 30117