ผลการค้นหาสำหรับ ""Magna Electronics"".

แชร์ตำแหน่งงานเหล่านี้
ผลการค้นหาสำหรับ ""Magna Electronics"". หน้า 1 จาก 3, ผลลัพธ์ 1 ถึง 100 จาก 234
รีเซ็ต
Manager - Vehicle Integration and Vehicle Test Environment
Manager - Vehicle Integration and Vehicle Test Environment AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 19 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Test Engineer
Test Engineer KECHNEC, SK 6 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular KECHNEC, SK
Optic engineer
Optic engineer KECHNEC, SK 13 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular KECHNEC, SK
Assembly / Mechanical Process Engineer
Assembly / Mechanical Process Engineer KECHNEC, SK 15 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular KECHNEC, SK
Process Engineer Camera
Process Engineer Camera KECHNEC, SK 6 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular KECHNEC, SK
Test Engineer 1
Test Engineer 1 KECHNEC, SK 19 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular KECHNEC, SK
Production operator
Production operator KECHNEC, SK 23 ม.ค. 2566
Magna Electronics Operations Permanent/Regular KECHNEC, SK
Magna Generic Job Profile
Magna Generic Job Profile SAILAUF, DE 24 ม.ค. 2566
Magna Electronics Supply Chain Permanent/Regular SAILAUF, DE
Senior Quality Engineer
Senior Quality Engineer NOVI, MICHIGAN, US, 48375 11 ม.ค. 2566
Magna Electronics Quality Permanent/Regular NOVI, MICHIGAN, US, 48375
IT ALM Solution Architect (f/m/d)
IT ALM Solution Architect (f/m/d) Sailauf, DE + อีก 2 แห่ง… 31 ม.ค. 2566
Magna Electronics Information Technology Fixed Term Contract Sailauf, DE + อีก 2 แห่ง…
Student Engineer - Autonomy Software
Student Engineer - Autonomy Software BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 13 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Student BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Software Engineer - Sensor Fusion and Tracking
Software Engineer - Sensor Fusion and Tracking BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Software Engineer - Vehicle Controls
Software Engineer - Vehicle Controls BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Engineering Coordinator
Engineering Coordinator BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 12 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Senior Software Engineer - Vehicle Controls
Senior Software Engineer - Vehicle Controls BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Senior Software Engineer - Mapping and Localization
Senior Software Engineer - Mapping and Localization BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Software Engineer - Autonomy Tooling
Software Engineer - Autonomy Tooling BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Senior Software Engineer - Motion Planning
Senior Software Engineer - Motion Planning BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Purchasing Platform Lead - Core Development
Purchasing Platform Lead - Core Development AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 31 ม.ค. 2566
Magna Electronics Supply Chain Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
System Architect (f/m/d)
System Architect (f/m/d) SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 20 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
Program Manager (m/f/d)
Program Manager (m/f/d) Sailauf, DE 16 ม.ค. 2566
Magna Electronics Program/Launch Management Permanent/Regular Sailauf, DE
Working Student - Advanced Manufacturing Engineering (f/m/d) Magna Electronics Operations Praktikant/Werkstudent SAILAUF, DE
Program Manager
Program Manager AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Program/Launch Management Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Program Manager
Program Manager AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Program/Launch Management Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Senior Optical Engineer
Senior Optical Engineer AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 19 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Program Manager
Program Manager AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Program/Launch Management Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Working student (m/w/d) - Data Collection
Working student (m/w/d) - Data Collection SAILAUF, DE 29 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Student SAILAUF, DE
Purchasing Platform Lead - Core Development
Purchasing Platform Lead - Core Development AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 19 ม.ค. 2566
Magna Electronics Supply Chain Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Senior Cloud Devops Engineer
Senior Cloud Devops Engineer BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 15 ม.ค. 2566
Magna Electronics Information, Security, Risk & Compliance Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Senior Software Engineer - Machine Learning
Senior Software Engineer - Machine Learning BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
ADAS Algorithm Intern
ADAS Algorithm Intern AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Student AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
ADAS Algorithm Intern
ADAS Algorithm Intern AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Student AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Manager - Electrical Engineering
Manager - Electrical Engineering AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 28 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Manager - Engineering Optics
Manager - Engineering Optics AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 12 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Indirect Buyer
Indirect Buyer AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 24 ม.ค. 2566
Magna Electronics Supply Chain Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Engineer I - System Test
Engineer I - System Test AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Financial Analyst
Financial Analyst HOLLY, MICHIGAN, US, 48442 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Finance Permanent/Regular HOLLY, MICHIGAN, US, 48442
SMT Operator (3rd Shift)
SMT Operator (3rd Shift) HOLLY, MICHIGAN, US, 48442 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Operations Permanent/Regular HOLLY, MICHIGAN, US, 48442
Senior Financial Analyst
Senior Financial Analyst HOLLY, MICHIGAN, US, 48442 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Finance Permanent/Regular HOLLY, MICHIGAN, US, 48442
Facilities Manager
Facilities Manager AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 5 ม.ค. 2566
Magna Electronics Operations Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Data Analyst GSD (m/f/d)
Data Analyst GSD (m/f/d) SAILAUF, DE 31 ม.ค. 2566
Magna Electronics Finance Permanent/Regular SAILAUF, DE
Global Customer Quality Manager (m/w/d)
Global Customer Quality Manager (m/w/d) MUENCHEN, DE + อีก 1 แห่ง… 1 ก.พ. 2566
Magna Electronics Quality Festanstellung MUENCHEN, DE + อีก 1 แห่ง…
Student - Engineering System Test
Student - Engineering System Test AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 27 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Student AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Technical Specialist - Customer Quotation Architect (m/f/d) Magna Electronics Engineering Festanstellung MUENCHEN, DE
Student support - Quality
Student support - Quality KECHNEC, SK 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Quality Student KECHNEC, SK
Senior Embedded Software Engineer
Senior Embedded Software Engineer AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Software Lead
Software Lead AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 29 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Validation Tools Engineer
Validation Tools Engineer AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 31 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Product/System Architect Radar (f/m/d)
Product/System Architect Radar (f/m/d) SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 9 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
System Architect (f/m/d) 1
System Architect (f/m/d) 1 SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 12 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
System Architect (f/m/d)
System Architect (f/m/d) SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 20 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
Product/System Architect DMS (f/m/d)
Product/System Architect DMS (f/m/d) SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 9 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
Supervisor/ Engineering Lead Process
Supervisor/ Engineering Lead Process KECHNEC, SK 12 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular KECHNEC, SK
Working Student (f/m/d) - Data Management
Working Student (f/m/d) - Data Management SAILAUF, DE 14 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Intern/Co-op SAILAUF, DE
Senior Manager Purchasing
Senior Manager Purchasing AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 19 ม.ค. 2566
Magna Electronics Supply Chain Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Regional Quality Director - NA
Regional Quality Director - NA AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 19 ม.ค. 2566
Magna Electronics Quality Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Werkstudent (f/m/d) - Hardware
Werkstudent (f/m/d) - Hardware SAILAUF, DE 15 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Student SAILAUF, DE
IATF Lead Auditor
IATF Lead Auditor AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 17 ม.ค. 2566
Magna Electronics Quality Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Student - Engineering Software
Student - Engineering Software AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 27 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Student AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Team Lead - Program Quality (m/w/d)
Team Lead - Program Quality (m/w/d) Sailauf, DE + อีก 1 แห่ง… 4 ม.ค. 2566
Magna Electronics Quality Permanent/Regular Sailauf, DE + อีก 1 แห่ง…
Function Owner (m/w/d) - Base Software Functional Safety
Function Owner (m/w/d) - Base Software Functional Safety SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 4 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
Function Owner (m/w/d) - Base Software Communication & Network
Function Owner (m/w/d) - Base Software Communication & Network SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 4 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
Function Owner (m/w/d) - Base Software Flashing & Coding
Function Owner (m/w/d) - Base Software Flashing & Coding SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 4 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
Function Owner (m/w/d) - Base Software Diagnostics & DTCs
Function Owner (m/w/d) - Base Software Diagnostics & DTCs SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 4 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
Software Project Manager (f/m/d) - Core Engineering
Software Project Manager (f/m/d) - Core Engineering Munich, BY, DE + อีก 1 แห่ง… 15 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular Munich, BY, DE + อีก 1 แห่ง…
Werkstudent (f/m/d) - Quality 1 1
Werkstudent (f/m/d) - Quality 1 1 SAILAUF, DE 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Quality Student SAILAUF, DE
PMT Consultant (f/m/d) - System Engineering
PMT Consultant (f/m/d) - System Engineering Munich, BW, DE + อีก 3 แห่ง… 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular Munich, BW, DE + อีก 3 แห่ง…
Function Owner (m/w/d) - Base Software Cyber Security
Function Owner (m/w/d) - Base Software Cyber Security Munich, BY, DE + อีก 1 แห่ง… 4 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular Munich, BY, DE + อีก 1 แห่ง…
Program Quality Engineer (f/m/d)
Program Quality Engineer (f/m/d) Sailauf, DE 27 ม.ค. 2566
Magna Electronics Quality Permanent/Regular Sailauf, DE
Senior ADAS Algorithm Engineer
Senior ADAS Algorithm Engineer AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Functional Safety Engineer (m/w/d)
Functional Safety Engineer (m/w/d) SAILAUF, DE 28 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Festanstellung SAILAUF, DE
Project Engineering Lead
Project Engineering Lead AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 8 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Senior Engineer - Product Cybersecurity
Senior Engineer - Product Cybersecurity NOVI, MICHIGAN, US, 48375 16 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular NOVI, MICHIGAN, US, 48375
Manager Program Management (m/f/d)
Manager Program Management (m/f/d) Munich, BY, DE 17 ม.ค. 2566
Magna Electronics Program/Launch Management Permanent/Regular Munich, BY, DE
Manager - Product Line
Manager - Product Line AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 16 ม.ค. 2566
Magna Electronics Business Development, Sales & Marketing Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Senior Compensation and Mobility Specialist
Senior Compensation and Mobility Specialist AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 31 ม.ค. 2566
Magna Electronics Human Resources Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Working Student (m/w/d) - Accounting
Working Student (m/w/d) - Accounting Sailauf, DE 10 ม.ค. 2566
Magna Electronics Finance Student Sailauf, DE
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial GUADALUPE, MX 25 ม.ค. 2566
Magna Electronics Operaciones Permanente/regular GUADALUPE, MX
Project Manager
Project Manager BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 11 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Supervisor/ Engineering Lead SMT
Supervisor/ Engineering Lead SMT KECHNEC, SK 13 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular KECHNEC, SK
Supervisor/ Engineering Lead Testing
Supervisor/ Engineering Lead Testing KECHNEC, SK 13 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular KECHNEC, SK
Base Software Lead (f/m/d)
Base Software Lead (f/m/d) MUENCHEN, DE 15 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular MUENCHEN, DE
Senior Software Engineer - Sensor Fusion and Object Tracking
Senior Software Engineer - Sensor Fusion and Object Tracking BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Software Project Manager (f/m/d)
Software Project Manager (f/m/d) Munich, BY, DE + อีก 2 แห่ง… 11 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular Munich, BY, DE + อีก 2 แห่ง…
Defect Engineer (f/m/d)
Defect Engineer (f/m/d) MUENCHEN, DE + อีก 1 แห่ง… 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular MUENCHEN, DE + อีก 1 แห่ง…
Project Engineering Lead
Project Engineering Lead AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 9 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Senior System Architect (m/w/d) - Radar
Senior System Architect (m/w/d) - Radar SAILAUF, DE 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE
Senior Software Engineering - Middleware
Senior Software Engineering - Middleware BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210 7 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular BOSTON, MASSACHUSETTS, US, 02210
Team Lead (m/f/d) - ADAS/AD Data Reprocessing
Team Lead (m/f/d) - ADAS/AD Data Reprocessing SAILAUF, DE + อีก 2 แห่ง… 29 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 2 แห่ง…
Working Student IT (m/w/d)
Working Student IT (m/w/d) SAILAUF, DE 31 ม.ค. 2566
Magna Electronics Information Technology Student SAILAUF, DE
Vehicle Assembly/Integration - Working Student (m/f/d) Magna Electronics Engineering Student SAILAUF, DE
Senior Electrical Engineer
Senior Electrical Engineer AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326 26 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular AUBURN HILLS, MICHIGAN, US, 48326
Working Student - Application Functions (f/m/d) Magna Electronics Engineering Intern/Co-op SAILAUF, DE
Werkstudent (m/w/d) HR - Recruiting
Werkstudent (m/w/d) HR - Recruiting Sailauf, DE 15 ม.ค. 2566
Magna Electronics Human Resources Student Sailauf, DE
Program Manager (f/m/d)
Program Manager (f/m/d) SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง… 8 ม.ค. 2566
Magna Electronics Program/Launch Management Permanent/Regular SAILAUF, DE + อีก 1 แห่ง…
Program Manager (f/m/d)
Program Manager (f/m/d) Sailauf, DE 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Program/Launch Management Permanent/Regular Sailauf, DE
Intern / Student
Intern / Student HOLLY, MICHIGAN, US, 48442 21 ม.ค. 2566
Magna Electronics Operations Intern/Co-op HOLLY, MICHIGAN, US, 48442
Software Architect (f/m/d) - Core Engineering
Software Architect (f/m/d) - Core Engineering SAILAUF, DE 8 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE
Software Architect (f/m/d) - Core Engineering
Software Architect (f/m/d) - Core Engineering SAILAUF, DE 15 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular SAILAUF, DE
Configuration Engineer (m/w/d)
Configuration Engineer (m/w/d) Sailauf, DE + อีก 2 แห่ง… 16 ม.ค. 2566
Magna Electronics Engineering Permanent/Regular Sailauf, DE + อีก 2 แห่ง…