ผลการค้นหาสำหรับ "South carolina".

ผลการค้นหาสำหรับ "South carolina". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 42 จาก 42
รีเซ็ต
Regional Quality Manager
Regional Quality Manager Mccalla, ALABAMA, US, 35111 + อีก 7 แห่ง… 3 มิ.ย. 2567
Cosma International Quality Permanent/Regular Mccalla, ALABAMA, US, 35111 + อีก 7 แห่ง…
Account Lead
Account Lead Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 22 พ.ค. 2567
Cosma International Business Development, Sales & Marketing Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
2nd Shift Shipping/Receiving Clerk (2:40pm - 11:10pm)
2nd Shift Shipping/Receiving Clerk (2:40pm - 11:10pm) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 23 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Materials Management Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Product Engineer
Product Engineer Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 23 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Engineering Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Molding Supervisor 3rd Shift (10:40pm-7:10am)
Molding Supervisor 3rd Shift (10:40pm-7:10am) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 24 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Human Resource Generalist (3pm-11:30pm)
Human Resource Generalist (3pm-11:30pm) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 24 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Human Resources Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Shipping Coordinator
Shipping Coordinator Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303 28 พ.ค. 2567
Magna Energy Storage Systems Materials Management Permanent/Regular Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303
Conveyance Engineer
Conveyance Engineer Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 28 พ.ค. 2567
Cosma International Engineering Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Process Tech II 3rd Shift (10:40pm-7:10am) 1
Process Tech II 3rd Shift (10:40pm-7:10am) 1 Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 29 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Supply Chain Intern
Supply Chain Intern Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 23 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Supply Chain Intern/Co-op Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Quality Engineer
Quality Engineer Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 30 พ.ค. 2567
Magna Exteriors Quality Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Purchasing Agent
Purchasing Agent Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 29 พ.ค. 2567
Cosma International Supply Chain Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Millwright
Millwright Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 1 มิ.ย. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Quality Technician- 2nd Shift
Quality Technician- 2nd Shift Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334 4 มิ.ย. 2567
Magna Mechatronics, Mirrors & Lighting Quality Permanent/Regular Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334
Sr. Die Engineer - Press
Sr. Die Engineer - Press Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 4 มิ.ย. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Logistics Supervisor
Logistics Supervisor Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 5 มิ.ย. 2567
Magna Exteriors Materials Management Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Assistant Controller
Assistant Controller Moore, SOUTH CAROLINA, US, 29369 5 มิ.ย. 2567
Magna Seating Finance Permanent/Regular Moore, SOUTH CAROLINA, US, 29369
Material Planner/Scheduler
Material Planner/Scheduler Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334 6 มิ.ย. 2567
Magna Mechatronics, Mirrors & Lighting Materials Management Permanent/Regular Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334
Senior Process Engineer
Senior Process Engineer Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303 6 มิ.ย. 2567
Magna Energy Storage Systems Operations Permanent/Regular Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303
Team Member B Shift (7pm-7am)
Team Member B Shift (7pm-7am) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 8 มิ.ย. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Tooling Tech 3rd Shift (10:40pm-7:10am)
Tooling Tech 3rd Shift (10:40pm-7:10am) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 8 มิ.ย. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Assembly Production Supervisor-2nd Shift
Assembly Production Supervisor-2nd Shift Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334 8 มิ.ย. 2567
Magna Mechatronics, Mirrors & Lighting Operations Permanent/Regular Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334
Team Member A Shift (7am-7pm)
Team Member A Shift (7am-7pm) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 8 มิ.ย. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Accountant
Accountant Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303 8 มิ.ย. 2567
Magna Energy Storage Systems Finance Permanent/Regular Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303
Material Handler 2nd Shift (2:40pm-11:10pm)
Material Handler 2nd Shift (2:40pm-11:10pm) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 9 มิ.ย. 2567
Magna Exteriors Materials Management Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Recruiter
Recruiter Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 10 มิ.ย. 2567
Cosma International Human Resources Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Customer Quality Liaison
Customer Quality Liaison Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 13 มิ.ย. 2567
Magna Exteriors Quality Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Maintenance Tech B Shift (7pm-7am)
Maintenance Tech B Shift (7pm-7am) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 13 มิ.ย. 2567
Magna Exteriors Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Customer Liaison A Shift (7am-5:30pm)
Customer Liaison A Shift (7am-5:30pm) Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 13 มิ.ย. 2567
Magna Exteriors Quality Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Paint Manager
Paint Manager Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 14 มิ.ย. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Maintenance Technician- 2nd Shift
Maintenance Technician- 2nd Shift Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334 15 มิ.ย. 2567
Magna Mechatronics, Mirrors & Lighting Operations Permanent/Regular Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334
Material Handler
Material Handler Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303 16 มิ.ย. 2567
Magna Energy Storage Systems Materials Management Permanent/Regular Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303
JIS Production Planner
JIS Production Planner Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303 17 มิ.ย. 2567
Magna Energy Storage Systems Operations Permanent/Regular Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303
Tool and Die Maker
Tool and Die Maker Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 18 มิ.ย. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Quality Engineer
Quality Engineer Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 18 มิ.ย. 2567
Cosma International Quality Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Multicraft Maintenance Technician
Multicraft Maintenance Technician Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 18 มิ.ย. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Maintenance Technician-2 Shift
Maintenance Technician-2 Shift Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303 31 พ.ค. 2567
Magna Energy Storage Systems Operations Permanent/Regular Spartanburg, SOUTH CAROLINA, US, 29303
Industrial Electrician
Industrial Electrician Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 18 มิ.ย. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Press Production Supervisor - 2nd Shift
Press Production Supervisor - 2nd Shift Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673 13 มิ.ย. 2567
Cosma International Operations Permanent/Regular Piedmont, SOUTH CAROLINA, US, 29673
Assembly Operator - 1st Shift (6:00am - 4:30pm)
Assembly Operator - 1st Shift (6:00am - 4:30pm) Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334 19 มิ.ย. 2567
Magna Mechatronics, Mirrors & Lighting Operations Permanent/Regular Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334
Assembly Operator - 2nd Shift (5:00pm - 3:30am)
Assembly Operator - 2nd Shift (5:00pm - 3:30am) Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334 19 มิ.ย. 2567
Magna Mechatronics, Mirrors & Lighting Operations Permanent/Regular Duncan, SOUTH CAROLINA, US, 29334
Supplier Quality Engineer
Supplier Quality Engineer Moore, SOUTH CAROLINA, US, 29369 19 มิ.ย. 2567
Magna Seating Quality Permanent/Regular Moore, SOUTH CAROLINA, US, 29369